Për ne

ATV është projekt medial i themeluar nga “Media Invest”. Me një ekip të dëshmuar në fushën e medias, me skemë programore shumë dimensionale, ATV do të kultivojë standarde të larta profesionale, duke raportuar nga Kosova, rajoni dhe bota.

Adresa:
Rr. Elez Berisha, Nr.56 10000 Prishtinë Republika e Kosovës

Televizioni:
[email protected]