Për Ne

KONTAKTO

[email protected]

+383 46 775 776

MARKETING

[email protected]

+383 46 53 53 53
+383 46 775 776

PËR ATV

Projektet mediale në Kosovë kanë filluar të marrin një dimension të ri.

Zgjerimi i tregut medial dhe rritja e konkurrencës, po bëjnë që në vendin tonë të thellohet profesionalizmi në gazetari, duke ngritur mbi të gjitha, dinjitetin e gazetarëve dhe punëtorëve të mediave.

ATV si projekt i “Media Invest”, do të zhvillohet dhe funksionojë në ambiente gjigante, mbi themelet e Kolegjit AAB, i cili nëpërmjet Fakultetit të Komunikimit Masiv dhe Gazetarisë, për 20 vjet me radhë, i ka dhënë mediave në Kosovë profesionistë të spikatur dhe të përkushtuar, që kanë lënë gjurmë në fushën e mediave në vendin tonë.

Investimet në teknologji, janë bërë në bashkëpunim me ekspertët më të mirë në fushën e medias. Si rezultat i kësaj, ATV do të transmetojë nëpërmjet teknologjisë së fundit dhe më cilësore në tregun mediatik në rajon dhe më gjerë.

Skema programore e këtij televizioni do të jetë shumë dimensionale dhe do të ngërthejë tema që kanë ndikim të drejtëpërdrejtë në jetën e qytetarëve në Kosovë, rajon dhe më gjerë, pra ATV do jetë KUDO.

Me një ekip profesional, entuziast dhe të gatshëm për sfida të reja, ATV do të orientojë energjitë e veta, në kultivimin e politikës redaktuese të pavarur, objektive dhe promovimin e vlerave më të çmuara të vendit dhe shoqërisë sonë.

Mbi themele të forta të dijes dhe profesionalizmit, ATV synon të jetë në qendër të betejës për të vërtetën.